ACA
13/09/2023

ACA Group genomineerd voor de Trends Sustainable Impact Awards 2023

We zijn trots om aan te kondigen dat de ACA Group en Valipac genomineerd zijn voor de prestigieuze Trends Impact Awards 2023 in de categorie Technologie. Deze erkenning getuigt van onze toewijding aan duurzaamheid en innovatie, zoals geïllustreerd door ons baanbrekende project, Rematics (REcognition of MATerials In ContainerS)

We zijn trots om aan te kondigen dat de ACA Group en Valipac genomineerd zijn voor de prestigieuze Trends Impact Awards 2023 in de categorie Technologie. Deze erkenning getuigt van onze toewijding aan duurzaamheid en innovatie, zoals geïllustreerd door ons baanbrekende project, Rematics (REcognition of MATerials In ContainerS)

Rematics

Transformatie van afvalbeheer

Rematics is een baanbrekend project dat zich voornamelijk richt op het creëren van een positieve impact op de samenleving en het milieu. In plaats van zich uitsluitend te richten op het verminderen van negatieve effecten, is het primaire doel ervan om kritieke maatschappelijke en milieuproblemen aan te pakken - de inefficiënte scheiding van recycleerbare materialen in afvalstromen en de daaruit voortvloeiende negatieve impact op het milieu.

Geavanceerde Technologie voor Duurzame Verandering

Door geavanceerde technologie te benutten, streeft Rematics ernaar om afvalscheiding te revolutioneren, recyclingpercentages te verhogen en afvalverbranding te verminderen. Het project heeft tot doel positief bij te dragen aan bredere duurzaamheidsdoelen, het welzijn van de samenleving en financiële impact. De invloed ervan strekt zich uit buiten de operaties en raakt afvalbeheerpraktijken, milieukwaliteit en economische groei in de gemeenschappen die het bedient.

 

Bewustmaking rond duurzame best practices

Bovendien benadrukt Rematics het belang van bewustmaking op twee fronten:

  • Bij afvalverzamelaars: Door het bewustzijn bij afvalverzamelaars te bevorderen, hen te begeleiden naar effectievere sorteermethoden en hun integrale rol in duurzaam afvalbeheer te bevorderen.

  • Binnen de samenleving: Het breidt deze bewustmakingsinspanningen uit naar de samenleving als geheel, waarbij burgers, bedrijven, steden en anderen worden voorgelicht over het belang van een juiste afvalscheiding. Het moedigt verantwoorde afvoergewoonten aan om gezamenlijk milieuschade te verminderen.

 

Impactanalyse voor bedrijven

Daarnaast introduceert het project een dynamische mogelijkheid voor impactanalyse bij bedrijven. Via Rematics kunnen bedrijven een uitgebreide nulmeting uitvoeren voordat ze enige acties voor afvalbeheer implementeren. Vervolgens kunnen bedrijven met doorlopende monitoring en op data gebaseerde inzichten nauwkeurig de effectiviteit van hun duurzaamheidsinitiatieven volgen. Dit stelt organisaties in staat om geïnformeerde beslissingen te nemen, hun middelenoptimalisatie te verbeteren en hun strategieën voor afvalvermindering voortdurend te verbeteren.

Holistische positieve impact

Hoewel de positieve resultaten van het project mogelijk indirect onze toewijding aan duurzaamheid weerspiegelen, ligt de primaire focus op het creëren van een positieve impact voor de samenleving, het milieu en de circulaire economie. Door bewustmaking te bevorderen, impactanalyse mogelijk te maken en technologische innovatie te stimuleren, streeft Rematics naar het katalyseren van positieve verandering die door meerdere dimensies van onze gedeelde wereld resoneert.

 

Een partnership voor positieve verandering

Deze transformatieve reis wordt mogelijk gemaakt door onze partner Valipac, een leider op het gebied van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor commerciële en industriële verpakkingen. Valipac speelt een cruciale rol in de organisatie en implementatie van het machinaal zichtsysteem dat wordt gebruikt bij de inzameling van industriële afvalstromen, en moedigt bedrijven aan om zich bij dit systeem aan te sluiten en hun verpakkingsafval verder te scheiden. Deze samenwerking symboliseert onze gezamenlijke toewijding aan het creëren van een duurzamere toekomst.

Blijf op de hoogte voor updates over de Trends Impact Awards terwijl we vol verwachting uitkijken naar de prijsuitreiking op 25 oktober 2023!🏆